Kontakt


Pisemnie na adres:

REXO Radosław Gałuszka
ul. Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko-Biała
(z dopiskiem tappeto.pl)

NIP: 937-25-68-612


Za pomocą poczty elektronicznej:

kontakt@tappeto.pl